Dzień dobry, czy można łączyć w jednym zdaniu czas przeszły i czas teraźniejszy?
Czy poprawnym zdanie jest: Swoim zachowaniem sprawiał, że ręce opadają?

Zmiana czasu jest możliwa wtedy, kiedy chcemy wyrazić jakąś istotną zmianę opisywanej sytuacji, np. zakończenie statycznego opisu i przejście do relacjonowania akcji albo wysnucie uogólnionych wniosków z jednostkowych przypadków. W przytoczonym przez Pana przykładzie tego typu zjawisko nie występuje, a zatem użycie form czasu przeszłego i teraźniejszego w obrębie jednego zdania, nie jest uzasadnione.

Izabela Różycka