Co oznacza stwierdzenie zalać robaka?

 

Wspomniany w pytaniu zwrot oznacza tyle co ‚picie alkoholu w celu zapomnienia o problemie dręczącym pijącego’. Określenie to wiązać należy z przenośnią, że robak kogoś gryzie, czyli ‚ktoś ma jakiś problem, kłopot’ czy ‚dręczy kogoś jakaś kwestia’.

Agnieszka Wierzbicka