co znaczy slowo lacinskie Alternaria przetlumacz na jez.polski

Z filologicznego punktu widzenia można stwierdzić, że nazwa grzybów mikroskopowych z gatunku Alternaria utworzona została od łacińskiego czasownika alterno, alternare 'zmieniać, przeplatać’ lub przymiotnika alternus 'co drugi, powtarzający się, wykonywany na przemian, następujący kolejno’. Jaka jednak cecha tego gatunku grzybów spowodowała wybór takiej właśnie podstawy łacińskiej, to już nie jest pytanie do językoznawcy, tylko do specjalisty zajmującego się grzybami, czyli mikologa.

Izabela Różycka