Szanowni Państwo, proszę o pomoc w znalezieniu znaczenia zwrotu „Jak jest to szelest”. Bardzo dziękuję, Anna Praszyńska

Jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko to jedno, przytoczone przez Panią zdanie, to jest ono na tyle niespójne pod względem gramatycznym, że nie daje możliwości ustalenia jego znaczenia. Być może rzeczywisty sens takiej konstrukcji ujawniłby się w szerszym kontekście – jego brak uniemożliwia jakąkolwiek analizę.

Izabela Różycka