Jak jest poprawnie – życzy Iwona z rodziną – czy życzy Iwona wraz z rodzina?

Jednostki z i wraz mają takie samo znaczenie: 'wspólnie z kimś innym’. O ile jednak przyimka z użyć można w każdym tekście, o tyle wraz to słowo określane w słownikach jako staranne lub wyszukane, niewątpliwie pasujące do tekstów oficjalnych czy okolicznościowych. W formule, o którą Pani pyta, mogą pojawić się obie formy.

Bartłomiej Cieśla