Czy wyrażenie „zwrócimy całość środków pożyczonych od Pani”, zawarte w oświadczeniu woli, można jednoznacznie interpretować jako dokonaną czynność pożyczki tych środków czy może mieć znaczenie niedokonanej czynności pożyczki do której może dojść w przyszłości?

Na podstawie przytoczonego zwrotu nie możemy przyjąć, że środki zostały już pożyczone. Opisowa informacja, która precyzuje sens cytowanego zdania, powinna je poprzedzać.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla