Zakład Współczesnego Języka Polskiego istnieje od 1981 roku, pierwotnie powołany jako katedra, od 2017 r. jako zakład.

Zakład Współczesnego Języka Polskiego rozwijał się pod kierownictwem wybitnych profesorów: Witolda Śmiecha, Władysława Cyrana i Kazimierza Michalewskiego. Obecny kształt zawdzięcza profesor Barbarze Kudrze (która funkcję kierownika Katedry/Zakładu pełniła w latach 2012-2018) oraz profesor Ewie Szkudlarek-Śmiechowicz, która kieruje pracami Zakładu od 2018 roku.