Ile głosek ma wyraz przebiśniegi?

 

Dzień dobry,
w wyrazie przebiśniegi mamy 10 głosek: p-sz-e-b’-i-ś-ni-e-g’-i/p-sz-e-b’-i-ś-ń-e-g’-i.

Warto pamiętać, że głoski „i” nie wymawiamy/zapisujemy, gdy następuje po niej inna samogłoska (a, e, o, u), np. ń-a-ń-a/ni-a-ni-a (niania), k’-e-d-y/ki-e-d-y (kiedy).

Sposoby liczenia głosek były już przez nas wielokrotnie omawiane – warto więc spojrzeć m.in. tutaj.

Łączę pozdrowienia
Agnieszka Wierzbicka