Ile głosek ma wyraz niedźwiedź? Proszę o odpowiedź z uzasadnieniem, ponieważ spór dotyczy 6i7 głosek. Nie wiem jak wytłumaczyć to siedmiolatkowi.

Problem z ustaleniem ilości głosek w wyrazie niedźwiedź związany jest ze sposobem zapisywania spółgłosek miękkich. W polskiej ortografii są 3 sposoby zapisywania takich spółgłosek. Pierwszy z nich to pisanie kreski nad literą oznaczającą spółgłoskę (ś, ź, ć, ń), np. łoś, więź, pięść, koń lub drugą literą dwuznaku (dź), np. chodź. Jak widać, tak zapisuje się spółgłoski miękkie na końcu wyrazu. Drugi sposób to pisanie po literze oznaczającej spółgłoskę dodatkowej litery i (si, zi, ci, ni, dzi), siano (5 liter – 4 głoski), ziewać (6 liter – 5 głosek), ciocia (6 liter – 4 głoski), Ania (4 litery – 3 głoski), dziadek (7 liter – 5 głosek).  Tak zapisujemy spółgłoskę miękką przed samogłoskami a, e o, u, y. W trzecim przypadku nie zaznacza się w żaden specjalny sposób miękkości spółgłoski, czyli piszemy literę oznaczającą spółgłoskę twardą, np. siwy (4 litery – 4 głoski), zima (4 litery – 4 głoski), płacić (6 liter – 6 głosek),  itp. Dzieje się tak, kiedy po spółgłosce w wyrazie występuje samogłoska i. Przy zastosowaniu powyższych zasad można stwierdzić, że w wyrazie niedźwiedź jest 6 głosek (ni -e – dź – wi – e – dź).

Można też dodać, że spółgłoska w miękkie, podobnie jak miękkie b, p, f, m wymawiana jest przez większość Polaków jako połączenie dwóch głosek  wj, bj, pj, fj, wj, mj (wiadro – wym. wjadro, biały – wym. bjały, piasek – wym. pjasek, ofiara – wym. ofjara, miasto – wym. mjasto). Przyjmując ten punkt widzenia należałoby powiedzieć, że w wyrazie niedźwiedź jest 7 głosek (ni – e – dź – w – j – e – dź). Sądzę jednak, że w pierwszych klasach szkoły podstawowej nie mówi się o takich zjawiskach, a zatem właściwa odpowiedź zawarta jest w 1. akapicie

Izabela Różycka