Hiperyzm

Hiperyzm to błędna forma językowa, niesłusznie uważana przez mówiącego lub piszącego za poprawną. Osoba tworzy ją właśnie w celu uniknięcia formy rzeczywiście błędnej lub niestosownej. Ten szczególny rodzaj błędu językowego, którego podłożem jest nadmierna, przesadna poprawność, zdarza się często w języku ludzi wyzbywających się gwary. Należy pamiętać, że
o wymowie osób decydują różne czynniki, m.in.: wpływ cech językowych poszczególnych dialektów. Osoba unikająca mazurzenia (wymowy typu: capka, syja, zaba) powie nie tylko czapka, szyja, żaba, ale także obaczasy.

Forma swetr zamiast jedynie poprawnej sweter jest rezultatem unikania niepoprawnych form typu: kilometer, meter, wiater      

Hiperpoprawna jest także dostosowana do pisowni wymowa samogłosek nosowych w czasownikach: (krzyknął, pragnęła, wziął, zaczęli), ponieważ zgodnie z zasadami wymowy samogłoski (ą, ę) przed l i ł tracą nosowość (kszyknoł, pragneła, wzioł, zaczeli).