Czy można dosypać cukier do cukiernicy?

Do cukiernicy dosypujemy cukru, a nie cukier. Użycie dopełniacza (a nie biernika) wiąże się z zagadnieniem tzw. dopełniacza cząstkowego (po łacinie genetivus partitivus). Stosuje się go wtedy, gdy chodzi o podkreślenie, że czynność obejmuje tylko część przedmiotu, nie zaś całość, np. Daj mi chleba –‘daj mi kawałek, kromkę chleba’; Daj mi chleb – ‘daj mi bochenek chleba’.