W ostatnich latach absolwenci polonistyki coraz częściej zatrudniani są poza szkolnictwem, mediami czy wydawnictwami. Pracują w korporacjach, urzędach; w działach marketingu, public relations, są odpowiedzialni za językową stronę działalności przedsiębiorstw. Funkcjonowanie wielu firm i instytucji staje się coraz bardziej zależne od szybkiej i sprawnej komunikacji, której narzędziem jest przede wszystkim język.

 

Utworzona przez Zakład Współczesnego Języka Polskiego specjalizacja komunikowanie publiczne ma na celu przygotowanie studentów do pracy na stanowiskach wymagających biegłości w posługiwaniu się językiem polskim
i znajomości jego reguł.

 

Przedmioty proponowane w ramach specjalizacji dotyczą takich zagadnień, jak kreowanie wizerunku, specyfika komunikacji medialnej, negocjacje, perswazja i manipulacja, język w reklamach, profesjolekty itp. oraz rozwijają umiejętności praktyczne z zakresu tworzenia tekstów użytkowych oraz pracy z komputerem (ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania Internetu). Podczas zajęć objętych specjalizacją studenci dowiadują się, w jaki sposób mogą skutecznie wykorzystywać wiadomości na temat języka polskiego. Wiedza ta z pewnością uczyni ich atrakcyjnymi kandydatami dla przyszłych pracodawców.

 

Komunikowanie publiczne – program specjalizacji