Przypominamy!
Nie odpowiadamy na pytania dotyczące prac domowych z języka polskiego i związane z ustalaniem etymologii nazwisk. Nie
zajmujemy się: pisaniem prac zaliczeniowych, maturalnych, semestralnych; odrabianiem prac; opracowywaniem bibliografii.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Twoje pytanie:

Wysłanie pytania do Poradni językowej UŁ jest równoczesnym wyrażeniem zgody na jego opublikowanie.