Publikacje dr hab. prof. UŁ Barbary Kudry

Publikacje dr hab. prof UŁ Ewy Szkudlarek-Śmiechowicz

Publikacje dr hab. Beaty Burskiej-Ratajczyk

Publikacje dr hab. Katarzyny Jachimowskiej

Publikacje dr Katarzyny Burskiej

Publikacje dra Bartłomieja Cieśli

Publikacje dr Elwiry Olejniczak

Publikacje dr Izabeli Różyckiej

Publikacje dr Katarzyny Sitkowskiej

Publikacje dr Anny Sokół-Klein

Publikacje dr Agnieszki Wierzbickiej