Czy użycie samego słowa ,,absolutnie” i postawienie kropki po zadaniu pytającym będzie potwierdzać czy zaprzeczać zadanemu pytaniu?

Szczegółowe zasady używania wyrazu absolutnie zostały już w naszej poradni omówione, zachęcam do zapoznania się z odpowiedzią dr Izabeli Różyckiej. Mogę jedynie powtórzyć, że absolutnie w tradycyjnym użyciu sugeruje negację i wymaga przeczenia nie (np. Masz jeszcze jakieś wątpliwości? Absolutnie nie!). Nie zaleca się używania absolutnie w funkcji potwierdzenia ze względu na trudności z właściwą interpretacją odpowiedzi (choć coraz częściej pod wpływem języka angielskiego w mowie potocznej można zaobserwować wypowiedzi typu: Masz ochotę na deser? Absolutnie!). Aby odpowiedzieć twierdząco, lepiej użyć niebudzących wątpliwości sformułowań w postaci: oczywiście, jasne, jak najbardziej czy po prostu tak.

Katarzyna Burska