Na którą sylabę w języku polskim pada akcent w skrótowcach : mat. – fiz., biol. – chem… Na pierwszą sylabę czy na drugą?

Przede wszystkim należałoby się zastanowić, czy przy takim zapisie, jaki Pani przytoczyła, są to skrótowce. Jeżeli zapisujemy skrócony wyraz (wyrazy), stawiając po pozostawionych cząstkach kropki, a między tymi cząstkami myślnik, to są to raczej skróty, czyli formy istniejące tylko w pisowni, a odczytywane jako pełne wyrazy, tu przymiotniki (odpowiednio: matematyczno-fizyczny, biologiczno-chemiczny). Natomiast jeżeli chodzi nam o potoczne, czy może raczej środowiskowe rzeczowniki Matfiz, Eksoc, Biolchem, np.: Studiuję na Eksocu, Matfizie, Biolchemie (Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, Matematyczno-Fizycznym, Biologiczno-Chemicznym), to tutaj rzeczywiście mamy do czynienia ze skrótowcami sylabowymi (grupowymi), które są zapisywane bez kropek i myślników, jako pojedyncze wyrazy (por. Pafawag, Rafako, Polfa, Wima itp.). W tego typu skrótowcach akcent pada na drugą sylabę od końca.

Izabela Różycka