Jak zapisać wyraz makaron fonetycznie i scharakteryzować głoski :nagłosową i przedostatni ą.? Jak zapisać zdanie w wymowie asynchroniczna K-P : Białą wstęgę wymienili na róg jelenia. Które to zgłoski akcentowane i jaki to typ akcentu: namalowalibyśmy , gramatyka. Bardzo proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam

Wyraz makaron przedstawimy fonetycznie tak samo, jak go zapisujemy [makaron]. Jego wymowa ma charakter literowy, co oznacza, że jednej literze odpowiada jedna głoska. Nie zachodzą w nim żadne upodobnienia. Nagłosowym dźwiękiem jest spółgłoska półotwarta m (charakteryzowana dodatkowo jako nosowa, dźwięczna, dwuwargowa), zaś wygłosowym – głoska n (nosowa, dźwięczna, przedniojęzykowo-zębowa).

Określenia wymowa synchroniczna i asynchroniczna dotyczą m.in. wymowy tzw. spółgłosek wargowych miękkich (p’, b’, f’, v’, m’) w pozycji przed samogłoską. O asynchroniczności artykulacyjnej mówimy wówczas, gdy po każdym z wymienionych dźwięków słychać jotę, tj. b’jałą, wym’jenili.

Wyraz namalowalibyśmy, podobnie jak inne formy 1 i 2 os. czasowników liczby mnogiej trybu przypuszczającego, akcentujemy na czwartej sylabie od końca. W wyrazie gramatyka wyodrębnimy trzecią zgłoskę od końca (por. też inne słowa pochodzenia łacińskiego i greckiego mające podobne zakończenie, np. muzyka, fizyka, dialektyka).

Bartłomiej Cieśla