Droga poradnio językowa,

które sformułowanie jest poprawne:
blask naczyń czy połysk naczyń?

Pozdrawiam serdecznie,
Dominika

Z rzeczownikiem naczynie połączyć można dwa te wyrazy. Choć znaczenie pierwszego z nich jest szersze, oba mogą nazywać 'światło, które odbija się od powierzchni jakiegoś przedmiotu’. W słownikach języka polskiego PWN blask definiowany jest m.in. jako połysk, połysk zaś – jako 'błyszczenie się czegoś’.

Bartłomiej Cieśla