Witam, mam pytanie odnośnie pewnego zwrotu.
Poprawnie mówi się
Aż boli w oczy czy aż oczy bolą.
Np
Popraw to bo aż w oczy boli. czy
Popraw to bo aż oczy bolą.

Czasownik boleć nie łączy się z przyimkiem w i rzeczownikiem w bierniku. Możliwe, że konstrukcja ta wzorowana jest na poprawnym frazemie coś kłuje w oczy i została utworzona przez analogię. Poprawnie powiemy: popraw to, bo aż oczy bolą.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla