Dzień dobry. Czy zdanie: „Mam nietypową fobię, bynajmniej nigdy o niej nie słyszałem” jest poprawne? Czy raczej należałoby tu użyć słowa „przynajmniej” zamiast „bynajmniej”? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Bynajmniej to partykuła, która ma na celu wzmocnienie negacji zawartej w wypowiedzi. Przynajmniej z kolei podkreśla, że to, o czym mówi wypowiedzenie, jest koniecznym minimum tego, czego ktoś oczekiwał. W przytoczonym zdaniu mamy do czynienia z przeczeniem, a zatem użycie bynajmniej jest poprawne.  Należy pamiętać, że bynajmniej i przynajmniej nie są synonimami i nie należy używać ich zamiennie.

Katarzyna Burska