Dzień dobry
Czy poprawne jest używanie zwrotów, np.:
„Cenność historyczna…Cenność artystyczna…Cenność trendu…”

Wyraz cenność używany jest w polszczyźnie rzadko. Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, wydany w drugiej połowie XX w., informował, że jest to słowo przestarzałe stosowane na oznaczenie ‘dużej wartości pieniężnej’ (por. przykład: Jeden […] z władców wysłał greckim bogom dary, posiadające tak wysoką cenność i piękność, że z zachwyceniem opisywali je na swych kartach greccy dziejopisarze). Zdecydowanie częściej mówimy o cenności jakiegoś przedmiotu niż np. kultury, sztuki czy literatury; nawiązując bezpośrednio do Pańskiego pytania – lepiej jest pisać o dużej wartości niż cenności historycznej czy artystycznej.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla