Mam problem – czy w nazwie rośliny „cykoria podróżnik” odmieniają się obydwa czy tylko jeden?

Przywołane przez Pana połączenie nie jest notowane w słownikach poprawnościowych, w publikacjach specjalistycznych funkcjonuje zaś na dwa sposoby. W tej sytuacji trudno rozstrzygać o poprawności wyłącznie jednego wariantu, można zaś mówić o normatywnej tendencji.

Przegląd dostępnych nam korpusów tekstowych (m.in Monco PL, Korpus językowy PWN) i zasobów internetowych pozwala stwierdzić, że formy dopełniaczowe: cykorii podróżnika, cykorii podróżnik stosowane są równie często.Wszystkie zaś pozostałe tworzone są na ogół na zasadzie tzw. składni rządu, a więc drugi człon – mimo zmian, którym ulega pierwszy – pozostaje w formie podstawowej. Sam dałbym więc pierwszeństwo połączeniom: cykorii podróżnik, cykorię podróżnik, z cykorią podróżnik itd.

Bartłomiej Cieśla