Dzień dobry,
podczas tworzenia różnego rodzaju zadań z matematyki natrafiłem na problem z odmianą liczb podczas ich wymawiania. Oto przykłady.
Trzeci wyraz ciągu jest równy 10 (dziesięć/dziesięciu).
Obwód kwadratu jest równy 8 cm (osiem centymetrów/ośmiu centymetrom).
Moje pytanie jest następujące: w jaki sposób odmienić liczby (oraz liczby wraz z jednostkami), jeżeli stoją one po wyrażeniu „jest równe”.
Pozdrawiam.

Zwrot językowy, o który Pan pyta, ma formę co jest równe czemu? A zatem Obwód kwadratu jest równy dziesięciu centymetrom a Trzeci wyraz ciągu jest równy dziesięciu. Przy okazji warto zwrócić uwagę, że nie odmieniamy liczb, tylko liczebniki. Liczba jest pojęciem matematycznym wyrażanym za pomocą znaków graficznych zwanych cyframi, natomiast wyrazy nazywające określone liczby (ilość elementów w zbiorze) to liczebniki.

Izabela Różycka