Jakimi częściami zdania są wyrazy w zdaniu: „Janek w przyszłości chciałby zarabiać bardzo dużo pieniędzy.” ? Jak narysować jego wykres?

W poradni językowej udzielamy porad. Trudno za taką nazwać informację o tym, jaką funkcję w zdaniu pełnią jego składniki, a tym bardziej pisać o relakcjach składniowych między nimi – rysować wykres (!) Wyjątkowo podaję: Janek – podmiot, chciałby zarabiać – orzeczenie złożone (czasownik modalny+bezokolicznik), dużo pieniędzy – dopełnienie, w przyszłości – okolicznik czasu,bardzo – okolicznik miary.

Katarzyna Jachimowska