Są dwa punkty widzenia na pierwszą wersję jednego zdanie – jedna osoba twierdzi, że jest jak najbardziej poprawne, a druga, że nie.

Dwie wersje zdania:

Pierwsza – Laptop 14″ o szerokim kącie widzenia, niezawodnych funkcjach łączności i bezpieczeństwa.
Laptop 14″ o szerokim kącie widzenia oraz niezawodnych funkcjach łączności i bezpieczeństwa.

Uzasadnienie osoby, która twierdzi, że jest to niepoprawne – przeklejam korespondencje z maili, będzie szybciej i wyczerpująco:
a. „Ehym, ale to jest błąd. W wersji „bezpieczeństwa” nie jest logiczna kontynuacją. Znaczenie wychodzi „szerokim kącie widzenia i bezpieczeństwa”, albo „Laptop 14″ o bezpieczeństwa”. „Szerokim kącie widzenia” to osobna jednostka, a „niezawodnych funkcjach” do druga jednostka stanowiąca wprowadzenie do dwóch następnych zwrotów. Żeby było z przecinkiem, coś po „Laptop 14” musiałoby stanowić wspólne wprowadzenie dla trzech zwrotów albo zamiast „bezpieczeństwa” należałoby wstawić „bezpieczeństwo” – mianownik jak wcześniejsze dwa zamiast obecnego dopełniacza, co oczywiście zmieniłoby znaczenie (laptop oferowałby nie zakładane „funkcje bezpieczeństwa”, ale „bezpieczeństwo”).”
b. „”Funkcje” to wprowadzenie tylko do „łączności” i „bezpieczeństwa”, czyli niejako drugiej, osobnej części zdania – pierwsza to bez funkcji „szeroki kąt widzenia””
c. „Udało się chyba znaleźć prostsze analogiczno-podobne zdanie: „Komputer jest wyposażony w monitor, funkcje wycinania i wklejania”. Czy to jest poprawnie zbudowane zdanie?”

Uzasadnienie osoby twierdzącej, że zdanie jest poprawne – też z maila:
„Po prostu z „oraz” brzmi lepiej, więc błąd powinien być preferencyjny. Jest to opis cech: szeroki kąt i niezawodne funkcje związane z łącznością i bezpieczeństwem. „Oraz”, jak i przecinek świadczą o szeregowym połączeniu składników zdania. Jeśli zrobimy rozbiór obydwu zdań, to wyjdzie taki sam wykres. Oczywiście, można to wszystko napisać jeszcze lepiej, bo laptop o szerokim kącie widzenia i o niezawodnych funkcjach, to jak dziewczyna o niebieskich oczach i (o) kruczoczarnych włosach.”

Proszę o opinię, kto ma rację.

Pozdrawiam,
Piotr Świerczyński

Zarówno przecinek, jak i oraz to elementy łączące części składowe na zasadzie współrzędności. Wypowiedzenia Laptop 14″ o szerokim kącie widzenia, niezawodnych funkcjach łączności i bezpieczeństwa i Laptop 14″ o szerokim kącie widzenia oraz niezawodnych funkcjach łączności i bezpieczeństwa są zatem równoznaczne, w obu przypadkach niezawodne funkcje dotyczą i łączności, i bezpieczeństwa. Trochę niefortunne jest jednak połączenie laptop o funkcjach, sugerowałabym przeredagowanie tej informacji, np. Laptop oferuje szeroki kąt widzenia, ma niezawodne funkcje łączności i bezpieczeństwa.

Katarzyna Burska