Czy zdanie ” Cztery pary bram ” jest poprawne ?

Brama to rzeczownik, który łączy się z liczebnikami głównymi, poprawne będzie zatem połączenie cztery bramy. Wyraz para pojawia się współcześnie często w połączeniach z rzeczownikami niemającymi liczby pojedynczej i przez to wymagającymi liczebników zbiorowych, np. cztery pary nożyc (obok czworo nożyc), dwie pary spodni (obok dwoje spodni), trzy pary rajstop (obok troje rajstop) itp. Wyraz ten występuje też rzecz jasna w odniesieniu do przedmiotów, które stanowią komplet składający się z dwóch elementów, np. para butów, skarpetek, rękawic.

Katarzyna Burska