Czy czeladnikiem można nazwać swego rodzaju amatorem ? 

Wyraz czeladnik oznacza wykwalifikowanego rzemieślnika pracującego pod kierunkiem majstra. Żeby zostać czeladnikiem, trzeba zdać egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności w danej dziedzinie rzemiosła, a zatem nie ma tu mowy o amatorstwie.

Izabela Różycka