Witam, moja córka (pierwsza klasa gimnazjum) otrzymała na sprawdzianie  ze słowotwórstwa  wyraz „kupiłbym”. Należało wskazać w nim podstawę słowotwórczą i formant. Proszę o podpowiedź dotycząca wyrazu podstawowego do tego słowa i czy w ogóle taki wyraz nadaje się do analizy słowotwórczej. Pozdrawiam, Wiesława Stolarczyk-Kos

Kupiłbym to jedna z wielu form gramatycznych czasownika kupić, a dokładnie pierwsza osoba liczby pojedynczej trybu przypuszczającego. Sam ten czasownik jest niemotywowany, czyli, mówiąc inaczej, jest wyrazem podstawowym danej rodziny wyrazów, co oznacza, że nie został utworzony od innego słowa. W języku polskim kontynuuje prasłowiański czasownik *kupiti. Taką formę jak kupiłbym można analizować fleksyjnie (szukać tematu fleksyjnego i morfemów gramatycznych), nie można natomiast analizować jej słowotwórczo, ponieważ takiej analizie poddać można tylko wyrazy, które pochodzą od jakichś innych, istniejących w danym języku słów.

Izabela Różycka