Na gazetce ściennej w szkole pojawił się napis ” Wszystkiego najlepszego z okazji DEN”. Czy można zastosować taki skrót? Czy taki skrót w ogóle istnieje?

Przede wszystkim nie mamy tutaj do czynienia ze skrótem, czyli skróconym sposobem zapisywania pewnych wyrazów, tylko ze skrótowcem, tj. rzeczownikiem utworzonym z pierwszych liter, głosek lub sylab nazwy wielowyrazowej. W przypadku przytoczonej formy byłby to tzw. głoskowiec, podobnie jak GUS, ZUS, NIK, PiS, NOT, MEN itp. Skrótowca DEN nie notuje jednak żaden słownik, zatem w polszczyźnie ogólnej forma taka nie występuje. Być może funkcjonuje ona w środowiskowym języku nauczycieli, jednak i w takim przypadku do jej użycia w zacytowanym tekście można mieć sporo zastrzeżeń. Po pierwsze skrótowce o takiej budowie (kończące się na spółgłoskę) są odmienne. A zatem ciągle hipotetyczna, ale gramatycznie poprawna forma, musiałaby brzmieć: … z okazji DEN-u. Po drugie, stosowanie skrótowca w takim gatunku wypowiedzi, jakim są życzenia i to w dodatku wtedy, kiedy nazywa on tak ważny element wypowiedzi jak powód składania owych życzeń, wydaje się niestosowne. Życzenia, także te o charakterze oficjalnym, nie powinny zawierać elementów skracających wypowiedź, bo składane pośpiesznie nie robią dobrego wrażenia. Ponadto  skrótowiec zastosowany w tekście nadaje mu charakter urzędowy, co pozostaje w sprzeczności z charakterem tego gatunku wypowiedzi wyrażającego grzeczność, życzliwość, serdeczność itp.

Izabela Różycka