Szanowni Państwo, czy można powiedzieć na przykład – Zadzwoniłem do niego o dwóch godzinach – jeśli zadzwoniłem dwa razy w jednym dniu, na przykład o 9.00 i o 17.00. Dziękuję za odpowiedź. Z wyrazami szacunku

Nigdy nie spotkałam się z tego rodzaju połączeniem, nie odnotowują go też żadne słowniki. Wszystkie połączenia przyimka o z rzeczownikiem w miejscowniku i liczebnikami, oznaczające czas, odnoszą się do wydarzeń jednorazowych. Treść, o którą chodzi w podanym przez Pana przykładzie należałoby raczej wyrazić jako: Zadzwoniłem do niego dwa razy – o 9.00 i 17.00; Zadzwoniłem dwukrotnie ….; Zadzwoniłem o 9.00 i ponownie o 17.00 itp.

Izabela Różycka