Czy zdanie „Szkoła posiada patronat (Uniwersytetu)” jest poprawne?

Wyraz patronat i jego połączenia składniowe, kiedyś raczej rzadkie, obecnie coraz częściej pojawiają się w oficjalnych tekstach. Powoduje to rozmaite problemy, ponieważ łączliwość tego rzeczownika jest dość ograniczona (słowniki podają jedynie zwroty: być, znajdować się pod czyimś patronatem, objąć patronat nad czymś, sprawować patronat nad czymś oraz wyrażenie coś pod czyimś patronatem). Narodowy Korpus języka Polskiego zawierający cytowania z różnych rodzajów tekstów podaje nieliczne przykłady połączenia mieć patronat, jednak nie mają one aprobaty normatywnej. Przytoczona przez Panią forma posiadać patronat jest próbą nadania bardziej urzędowego charakteru temu ostatniemu, nieuznawanemu przez normę zwrotowi. Być może w przyszłości łączliwość tego rzeczownika ulegnie rozszerzeniu, jednak obecnie polecałabym tradycyjne formy Szkoła objęta patronatem Uniwersytetu lub Szkoła pod patronatem Uniwersytetu.

Izabela Różycka