Szanowni Państwo,
Proszę o pomoc w określeniu czy obie formy z poniższych zdań są poprawne, a jeśli nie, to która forma jest poprawna i dlaczego?
Teren prac remediacji.
Teren prac remediacyjnych.
Z wyrazami szacunku.
Małgorzata

Zakładam, że w pytaniu chodzi o remediację rozumianą jako  usuwanie ze środowiska zanieczyszczeń, które powstały w wyniku działania przemysłu lub takich zdarzeń, jak awaria cysterny czy wyciek benzyny, ropy itp. W takim wypadku za poprawne można uznać sformułowanie drugie, tzn. teren prac remediacyjnych, a pierwsze zastąpiłabym wyrażeniem teren remediacji, tzn. z pominięciem wyrazu prace, stanowiącego w takim połączeniu oczywisty nadmiar znaczeniowy, skoro remediacja to są właśnie działania, które trzeba wykonać, aby toksyczne substancje usunąć ze środowiska (analogiczne do teren wykopalisk albo teren prac wykopaliskowych, obszar melioracji a. obszar prac melioracyjnych, itp.).

Izabela Różycka