Dzień dobry,
czy poprawne są żeńskie formy: kartomantka i kwerentka?
Z poważaniem
Karina Stempel

Obu tych wyrazów nie odnotowują ani słowniki języka polskiego, ani korpusy języka polskiego. Znaczenia pierwszego z nich mogę się domyślać ze względu na jego wyraźny związek z wyrazem kartomancja 'wróżenie z kart’, brak jednak męskiej podstawy tej innowacji językowej, czyli wyrazu *kartomanta (?). Znaczenie drugiego z przytoczonych słów nie jest mi znane. W takich okolicznościach ocena ich poprawności nie jest możliwa.

Izabela Różycka