Szanowni Państwo, proszę o wyjaśnienie następującego problemu. Czy skrótowiec POW (Polska Organizacja Wojskowa) należy przeczytać jak zgłoskowiec czy jak literowiec: „Pow” czy „Peowu”? Pozdrawiam.

POW jest skrótowcem literowym, a zatem wymawiamy go Pe-o-wu. 

Przy okazji:  nie mylmy zgłoski z głoską. Zgłoska to inne określenie sylaby, czyli zgłoskowce to inaczej sylabowce (Pa-fa-wag; Pol-fa; Wi-ma). Natomiast głoska to najmniejszy dźwięk artykułowany, a głoskowce to np. ZUS, NIK. MEN.

Izabela Różycka