Czy słowo „wypróbowywanie” jest poprawne?
Dziękuję

Tak, ten wyraz jest poprawny. Jest to rzeczownik oznaczający czynność, utworzony od czasownika wypróbowywać, tak jak wypunktowywanie od wypunktowywać,  przewartościowywanie od przewartościowywać, odwzorowywanie od odwzorowywać, itp.

Izabela Różycka