Proszę o informację czy wypowiedziany zwrot ” nie zamykać drzwi” może być obraźliwy czy osoba zamykająca drzwi może czuć się urażona, czy może żądać by nie zwracać się do niej na TY.

Pod względem językowym przywołany przez Panią zwrot nie jest obraźliwy. Tego typu wypowiedzenia stosuje się jednak przede wszystkim w bezosobowych, pisanych komunikatach skierowanych do wielu odbiorców, np.: „Nie deptać trawnika”, „Palenie zabronione” itd.

W komunikacji bezpośredniej, w ustnej rozmowie z kimś (a o takiej sytuacji Pani pisze) grzeczniej jest powiedzieć: „Proszę nie zamykać drzwi”, „Proszę niech Pani/Pan nie zamyka drzwi”. Wtedy unikniemy sytuacji, w której ktoś czuje się urażony.

Elwira Olejniczak