Co zaliczymy do czasownika stanu, a co do czynności (stoi, wie, czyta, wisi, śpi, maluje, rośnie)

O różnicy między dwoma wskazanymi przez Pana grupami czasowników pisaliśmy już w odpowiedzi z 20 stycznia 2017 roku, podaję do niej link: https://poradnia-jezykowa.uni.lodz.pl/faq/jak-odroznic-czasowniki-oznaczajace-czynnosci-od-czasownikow-oznaczajacych-stany/

Zgodnie z zawartymi tam sugestiami czasowniki wiedzieć, spać, stać, rosnąć, wisieć należałoby potraktować jako stanowe, zaś czytać, malować – jako czynnościowe.

Bartłomiej Cieśla