Czy słowo”deradykalizacja” można uznać za właściwie utworzone?

Leksem deradykalizacja (antonim od radykalizacja), nienotowany jak dotąd w najważniejszych słownikach poprawnościowych,  zbudowany jest poprawnie na wzór takich wyrazów, jak: demilitaryzacja, demistyfikacja czy demobilizacja. W każdym z wymienionych derywatów wyodrębnić można ten sam prefiks de-, oznaczający odwrotność, przeciwieństwo, zaprzeczenie, pozbawienie, redukcję czegoś, co oznacza baza (wyraz podstawowy). Budowa i znaczenie innowacji wydają się przejrzyste, na tę chwilę trudno jednak ocenić, czy na stałe wejdzie do systemu leksykalnego polszczyzny.

Bartłomiej Cieśla