Czy mógłbym prosić o informację jak odmieniać rzeczownik 'desktop’? Informacji w słownikach online mało, a papierowego słownika nie mam pod ręką.

Dziękuję!

Wyraz desktop nie jest notowany we wszystkich słownikach poprawnościowych. W niektórych eksponuje się wyłącznie znaczenie tego słowa, w innych przedstawia niekompletną informację gramatyczną. Wątpliwości natury fleksyjnej może budzić postać D. i B. liczby pojedynczej. Pierwszą z form przypadkowych opisuje Wielki słownik ortograficzny PWN, którego autorzy dopuszczają stosowanie wariantywnych końcówek fleksyjnych: poprawna jest zarówno forma desktopu, jak i desktopa. W żadnym z leksykonów nie znalazłem informacji gramatycznej dotyczącej biernika. Niewątpliwie w użyciu są dwie formy: widzę (kogo? co?) desktop lub desktopa, co pokazuje, że wzór odmiany tego rzeczownika pokrywa się z paradygmatem słowa laptop. Na tę chwilę nie można wyraźnie opowiedzieć się za żadną z form, bo norma w tym zakresie dopiero się kształtuje. Proszę porównać odmianę rzeczownika desktop z paradygmatem słowa laptop –  wyraźna jest tożsamość:

M:
laptop
     
M:
laptopy
 
D:
laptopa,
laptopu
     
D:
laptopów
 
C:
laptopowi
     
C:
laptopom
 
B:
laptop,
pot. laptopa
     
B:
laptopy
 
N:
laptopem
     
N:
laptopami
 
Ms:
laptopie
     
Ms:
laptopach
 
W:
laptopie

Wzorzec odmiany za Wielkim słownikiem języka polskiego pod red. P. Żmigrodzkiego.

Bartłomiej Cieśla