Dzień dobry,

Czy sformułowanie „działać na despekt” w znaczeniu działać na czyjąś niekorzyść jest poprawne językowo?

Z poważaniem,
Katarzyna Górka

Despekt definiowany jest w „Wielkim słowniku języka polskiego” pod redakcją Piotra Żmigrodzkiego jako 'postępowanie lub zachowanie wobec kogoś, w wyniku którego ta osoba czuje się urażona’. Łączliwość działać na despekt należy uznać za niepoprawną. Można na przykład uczynić despekt, doznać despektu, uważać/uznać coś za despekt.

Katarzyna Burska