Witam. Spieram sie z dziewczyną czy zdanie „Mój syn posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego z powodu autyzmu, w tym Zespołu Aspergera (…)” jest poprawne. Moim zdaniem jest w nim ewidentny błąd i zamiast „wydanego” powinno byc „wydane”. Czy mam rację? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

Ma Pan rację, w przytoczonym zdaniu jest błąd składniowy polegający na dopasowaniu składniowym imiesłowu wydanego nie do tego składnika zdania, z którym wyraz ten rzeczywiście się łączy. We wskazanym tekście imiesłów ten przyjmuje taką formę, jak rzeczownik kształcenie, podczas gdy naprawdę odnosi się do rzeczownika orzeczenie. Ten rzeczownik ma rodzaj nijaki i został tu użyty w bierniku, a zatem imiesłów wydany, jako człon podrzędny,  także musi posiadać taką samą formę gramatyczną – orzeczenie wydane z powodu autyzmu.

Izabela Różycka