Dostać okresu czy okres? Powinno się używać dopełniacza czy biernika?

Czasownik dostać w zależności od znaczenia lub odcienia znaczeniowego ma różną składnię. W połączeniu z rzeczownikami typu: prezent, książka, paczka, życzenia, gratulacje itp.  wymaga użycia biernika (dostać co?), natomiast w przypadku nazw chorób, dolegliwości, objawów fizjologicznych itp. łączy się z dopełniaczem (dostać czego?), czyli dostać grypy, wysypki, okresu.

Izabela Różycka