Czy forma – dwoje serc, a w odmianie – dwojga serc jest poprawna?
Pozdrawiam.
Helena Ochocka

Liczebników zbiorowych używamy co prawda z rzeczownikami oznaczającymi części ciała, ale dotyczy to wyłącznie tych, które występują w parach, np. dwoje oczu, uszu, rąk. Serce jestem narządem nieparzystym, zatem rzeczownik ten wymaga liczebnika głównego, np. lekarze czekają na dwa serca do przeszczepów.

Katarzyna Burska