co znaczy dywagacja?

Według Wielkiego słownika poprawnej polszczyzny pod red. A. Markowskiego (2014) dywagacja to 'mówienie lub pisanie bezładnie, rozwlekle’. Uniwersalny słownik języka polskiego pod red. S. Dubisza (2003) podaje bardziej rozbudowaną definicję: ”odstępowanie, odbieganie od tematu w piśmie lub mowie; rozwlekłe mówienie lub pisanie nie na temat’

Izabela Różycka