Dzióbek czy dziubek; wg słownika ort. z 1996 r. i SJP z 2003 tylko 'dzióbek’; jednak w internecie spotyka się formę 'dziubek’ w znaczeniu wyrazu twarzy, miny do fotografii. Proszę o wyjaśnienie i dziękuję.

Wskazany wyraz w znaczeniu, o którym Pan wspomina, nie jest notowany we współczesnych słownikach języka polskiego. Wyraźnie jednak nawiązuje ono do treści wyrazu dziób, który może oznaczać m.in. 'wydłużone zakończenie niektórych przedmiotów’ czy 'wydłużoną, przednią część głowy ptaka’ [SJP PWN]. Słowo to zapiszemy przez ó.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla