Proszę o informację, jak poprawnie utworzyć przymiotnik od nazwy własnej El Greco: elgrekowski czy elgrecowski?

Przymiotnik od nazwy własnej El Greco będzie miał postać elgrecowski. Nie ma żadnych uzasadnień dla zastosowania oboczności c : k w tym wyrazie. 

Katarzyna Burska