Czy zaimki mogą pełnić funkcję epitetu? Chodzi mi konkretnie o zaimki dzierżawcze.

Zakładając, że zaimki dzierżawcze pełnią funkcję epitetu, musielibyśmy przyjąć bardzo szeroki sposób definiowania tego pojęcia – w zasadzie utożsamić epitet z podrzędnikiem grupy nominalnej (zawierającej rzeczownik). Tymczasem, jak zauważają m.in. autorzy Zarysu teorii literatury, Michał Głowiński, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński, środek ten wyrażany jest przymiotnikiem, rzadziej imiesłowem i rzeczownikiem. Co więcej, w opracowaniach polonistycznych wyraża się najczęściej pogląd, że epitet to określenie jakościowe, sygnalizujące właściwość/cechę przedstawianego obiektu. Funkcją zaimków dzierżawczych nie jest opis rzeczywistości, lecz wskazywanie jej elementów.

Bartłomiej Cieśla