Chciała bym się dowiedzieć co oznacza lub znaczyło slowo Godawica.To jest niewielka miejscowość koło mojego miejsca zamieszkania,ale nie mogę pojąć od czego wzięła się jego nazwa . Pozdrawiam

 

Nazwy miejscowe (toponimy) mogą powstawać zarówno od apelatywów (rzeczowników pospolitych), jak i od nazw osobowych czy innych nazw geograficznych za pomocą różnorodnych morfemów słowotwórczych. Popularnym zabiegiem językowym jest również onimizacja (przeniesienie wyrazu pospolitego do kategorii nazw własnych) czy transonimizacja (tworzenie onimów motywowanych innymi nazwami własnymi). Etymologię niektórych nazw miejscowych można znaleźć w takich słownikach, jak: Słownik geograficzny. Pochodzenie i znaczenie nazw geograficznych (Józef Staszewski), Słownik etymologiczny nazw geograficznych Polski (Maria Malec), Słownik nazw geograficznych z odmianą i wyrazami pochodnymi (Jan Grzenia) czy Nazwy miast Polski (Kazimierz Rymut). Żaden z nich nie notuje jednak nazwy Godawica. Historyk i regionalista Jacek Sypień, badający nazwy części wsi i miast w powiecie olkuskim, zaznacza, że pochodzenie nazwy Godawica jest nieznane. Wspomina, że ponoć pierwotnie miasto nosiło nazwę Głodawica, co można ewentualnie powiązać ze słowem głód. Jest to jednak tylko hipoteza.

Pozdrawiam serdecznie

Anna Sokół-Klein