Czy mogę prosić o podanie pochodzenia wyrazów kromka i skibka? Czy skibka pochodzi od skiby?

 

Wiesław Boryś w Słowniku etymologicznym języka polskiego (2008) słowo kromka wywodzi się od prasłowiańskiego *kroma / *kromъ ‘coś odciętego, skraj, krawędź, brzeg; odkrajany, odcięty kawałek czegoś’. Funkcjonowało także zdrobnienie *kromъka  pochodzące od praindoeuropejskiego *(s)krem- / *(s)kram-, będącego rozszerzeniem cząstki *(s)ker– ‘krajać, ciąć’. Natomiast słowo skibka, słusznie kojarzyć należy ze skibą, tle tylko, że nie oznaczającą ‘wąskiego pasa ziemi odkrojonego pługiem’, a z górnołużyckim słowem o tym brzmieniu, oznaczającym ‘kawałek, pajdę, kromkę’. Słowo to zostało zapożyczone z języka staro-wysoko-niemieckiego – scība ‘kromka, plasterek’.

Agnieszka Wierzbicka