Witam,
od czego pochodzi słowo morderca?
Pozdrawiam,
Emil Mały

 

Dzień dobry,
etymologia wyrazu morderca, używanego w polszczyźnie od XVI wieku (pierwszy raz pojawiło się ono w tekście pisanym w „Żywotach Świętych” u Piotra Skargi, w 1579 roku), wskazuje na pochodzenie tego słowa od staropolskiego morderz, czyli 'zabójca’. Ów staropolski wyraz, używany już w XIV wieku (aż do wieku XVII), przywędrował do Polski z języka staro-górno-niemieckiego od morder ’morderca’ (obecnie w języku niemieckim funkcjonuje forma der Mọ̈rder).

Łączę pozdrowienia
Agnieszka Wierzbicka